SAGALÉS S'UNEIX A LA CAMPANYA DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR #NOENPASSEMNIUNA

SAGALÉS S'UNEIX A LA CAMPANYA DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR #NOENPASSEMNIUNA

Sagalés col·labora amb la campanya que promou el Departament d'interior de la Generalitat de Catalunya "Prou assetjament sexual. No en passem ni una" amb l'objectiu de prevenir violències sexuals en entorns d'oci. Les conductes que atempten contra la llibertat sexual de les persones són inadmissibles en qualsevol àmbit, com el transport públic. 

S'ha establert un protocol per a l’actuació dels professionals de la seguretat que desenvolupen les seves funcions a Catalunya quan es trobin davant de conductes d’assetjament sexual no previstes al Codi Penal, però que es consideren constitutives d’infracció administrativa. L’àmbit territorial del protocol és tot el territori de Catalunya i l’apliquen la policia de la Generalitat (Mossos d’Esquadra), les policies locals, els professionals de la seguretat i les entitats que s’hi adhereixin. A més, aquest protocol s’aplica a tots els establiments, persones, organismes o entitats, tant públics com privats, que formalitzin el corresponent conveni d’adhesió amb el Departament d’Interior, el qual ha de recollir els compromisos de les dues parts.

Sagalés s'hi ha unit donant suport i fent-ne difusió als nostres canals de comunicació. L'objectiu és aconseguir tolerància zero davant de qualsevol acció, comentari o conducta masclista.


ALTRES NOTÍCIES